על הכאב

חום דיני המשפחה אינו זהה כלל התחומים משפטיים אחרים. הבעיות שאנו נתקלים
בהן מתייחסות לכל דקה ודקה בחייהם היומיומיים של לקוחותינו
הסבל שאותו הם סובלים במחיצת בן או בת הזוג הינו אינטנסיבי ואישי,
כאשר כל אחד חווה את הכאב והסבל שבניתוק ובפרידה באופן אחד.
על אף שגם עניינים של כספים, רכוש ועסקאות נידונים לעיתים קרובות במכלול, בסיכסוך שבין
בני הזוג בכל הקשור בסוגיות של דיני משפחה, הבעיה המשפטית של הפונה נוגעת לכל רגע נתון בחייו האישיים ולעיצוב
פניהם של חייו בעתיד ולא ניתן לעשות הפרדה בין חייו האישיים של הפונה
לניהול תיקו/תיקה בבית המשפט. לכן חשוב להבין
כי הפתרונות ודרכי ההתמודדות עם סוגיות הקשורות לתחום המעמד האישי אינם
מבוססים בהכרח על "נוסחאות" משפטיות כלליות וחוקים נוקשים.
מעורבים בהם בראש ובראשונה בני אנוש המרגישים וחווים את הקושי,
בעיותיהם הינן יומיומיות ומחייבות פתרונות מיידיים ויעילים. לעיתים
הפתרונות אינם כתובים בספר חוקים כלשהו, אלא פועל יוצא של רגישות
והפעלת שיקול דעת ביחס לאותו אדם מסוים הפונה אלינו ולמסכת חייו
האישית, כמו גם למציאות המורכבת שבה הוא נתון תוך התייחסות נבונה
וסבלנות אין קץ לרגשותיו ולכאבו. בהליך המשפטי הכואב והמורכב צריך
להתמודד גם עם קשרי בני הזוג עם הילדים אשר ללא ספק יקרים לבני
בזוג יותר מהחיים עצמם.

לכן, קוראים יקרים, כשאנו ניגשים לסוגיות המורכבות הרשורות לדיני
המשפחה, עלינו לגשת "בדחילו ורחימו", בכבוד וברגישות יתירה כי בחיי אדם עסקינן.

 

בועז ע.גורק, עו"ד