נזיקין במשפחה

לפני כשנה ניתן פסק דין נועז ותקדימי ע"י כב' השופט מנחם הכהן
בביהמ"ש לעייני משפחה בירושלים ולפיו בעל שסירב לתת גט לאשתו
משך כ - 13 שנה , חויב בפיצויים בסך 400,000 ש"ח בשל הסבל שגרם
לה.

פסק הדין מרחיק לכת עוד יותר, ניתן ע"ע כב' השופט וייצמן בביהמ"ש
לענייני משפחה בכפר סבא, ובו זיכה אישה אשר בעלה סירב ליתן לה
גת משך 20 שנה, עד יום מותו, בפיצויים בשיעור מלוא העיזבון וזאת
על אף שהבעל הדיח אותה מצוואתו. כל זאת בשל הסבל שגרם לה
בסירובו ליתן לה גט.

ככלל, כיום ביהמ"ש נוטה לפסוק פיצויים לבן/בת זוג שנפגע בשל
התנהגות לא ראויה של הבעל/אישה במהלך הסכסוך המשפחתי,
התנהגות אשר הביאה לסבל מיותר ולא ראוי.

על אותו משקל ביהמ"ש נוטה כיום לחייב אישה לפצות את בעלה
במקרה שהגישה נגדו תלונת סרק במשטרה על מנת להרחיקו מהבית
בשל הסבל ועוגמת הנפש שחווה עקב הרחקתו.

ובפסק דין שניתן זה מכבר ע"י כב' השופטת טובה סיון בביהמ"ש
לעייני משפחה בת"א.

יקבעו פרמטרים לפיצויים נזקיים בשל תלונת שווא או התנהגות לא
ראויה ו/או פוגעת בעימות המשפחתי.

לסיכום ייאמר כי לא בהכרח "הכל כשר באהבה ובמלחמה" וגם כשבני
הזוג בסכסוך משפטי אל להם לפגוע פגיעה מיותרת בבן/בת הזוג,
פגיעה שכזו עלולה לעלות להם ממון רב!!

בועז גורק עו"ד