משמורת משותפת

בתקופה האחרונה הולכת וצוברת תאוצה מגמה חדשה: משמורת משותפת של ילדי בני הזוג  אצל שני ההורים,לעת גירושין , מציאות זו חוסכת מכל אחד מההורים את הסבל הבלתי ניתן לתיאור שבניתוק,ומאפשרת מסגרת של שהייה אצל שני ההורים  באופן מאוזן .
בתי המשפט למשפחה  נוטים לאחרונה,לעודד מגמה זו ואני סבור שטוב שכך.
אין שום סיבה שבעולם שמי מההורים יסבול מניתוק מילדיו עקב פרידה, דבר הגורם  לתחושת החמצה וכאב  קשים מנשוא מצד ההורה וכמובן מצד הילדים.
באותו מידה ביהמ"ש נוטה לאזן את חבות המזונות בין שני ההורים, במקרים אלו  וכך נוצר איזון מלא בחובות ובזכויות של שני ההורים. 
זה מכבר  ניתן פסק ע"י כב' השופט כהן  בביהמ"ש למשפחה  בכפר סבא (תמ"ש 27150/03 מיום21/06/05) נקבע כי המשמורת על שתי  ילדים בני 6  תהא משותפת כאשר בפסק הדין, השופט קבע כי יש  לחלק  את המזונות באופן שוויוני בין שני ההורים  הואיל והשהייה בפועל מתחלקת שווה בשווה בין שנ ההורים. 
יודגש עיקרון השוויון כיום במעמד של עיקרון מרכזי על-חוקי במשפט  הישראלי.
ובלשונו  של נשיא ביהמ"ש העליון (לשעבר) א  ברק:  "מעתה מהווה השוויון עיקרון על-חוקי.
שוב אין הוא אך רעיון   'שאינו כתוב על ספר' והוא הפך להיות עיקרון חוקתי מרכזי.
 גם בתחום דיני המשפחה. כדברי הנשיא ברק:
"בתוך התא המשפחתי,יש לקיים את עקרון השוויון, שוויון בזכויות וחובות"