מוניטין

"עם פקיעת הנישואין עקב גירושין או מותו של בן הזוג זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שווים 

של כלל נכסי בני הזוג" – לשון סעיף 5 לחוק יחסי ממון בין בני זוג (תשל"ג 1973)

בסעיף זה מעוגן העיקרון ,שלעת פרידה כל אחד מבני הזוג זכאי למחצית הרכוש שהצטבר במהלך חיי הנישואין,ובכלל זה אף רכוש הרשום על שם אחד מבני הזוג.

כאשר התנאי לאיזון הינו מועד צבירת הזכות,קרי, אם נצבר לאחר הנישואין,וטרם הפרידה.

ידועה ומוכרת הזכות של בן/בת הזוג אף בזכויות הכלכליות כגון פנסיה קרנות השתלמות קופות גמל חסכונות ו/או כי זכות אחרת :כספית במיטלטלין או בנדל"ן,אם אלו נצברו אחר הנישואין כאמור.

הפסיקה מכירה היטב גם בזכות בן/בת הזוג במוניטין של עסקיו אם זה נצבר במהלך הנישואין:

דוגמה לכך היינו אם מי מבני הזוג הקים עסק משגשג ( כגון חברת "סטארט אפ" או כל עסק אחר) שערכו צמח במועד הנישואין במאות אלפי או אף מיליוני שקלים ,יהא בן הזוג השני זכאי/ת למחצית שווי החברה בשוק בעת הפרידה וזאת אף אם לא לקח חלק כלשהו בהקמתה או פעילותה,די בעצם מערכת הנישואין להקנות לו/לה זכות זו.

זה מכבר היו ניסיונות להרחיב את עניין האיזון במוניטין עסקי גם למוניטין אישי,:דהיינו במקרה בו במהלך חיי הנישואין בן /בת הזוג רכשו השכלה המאפשרת להם להשתכר הרבה יותר מיכולת  השתכרותם בעת הנישואין,דוגמה אם הבעל/אישה השלימו השכלה כמשפטן ,מהנדס,רופא וכיוב' דבר המאפשר לאותו בן/בת זוג . להשתכר עשרות מונים יותר מעת הנישואין.

בתי המשפט נדרשו לא אחת לסוגיה זו ,כאשר בן הזוג השני תבע כי לעת פרידה יהא זכאי במלוא פוטנציאל ההכנסה העתידי של אותו בן/בת זוג ששיפר יכולתו הכלכלית.

אם אמנם ביהמ"ש היה נענה לתביעות שכלה מדובר היה בשיעורי תשלום לא מבוטלים לבן הזוג השני.

ניתנו בעניין פסקי דין מנחים אשר קובעים באופן חד משמעי כי מוניטין אישי בניגוד למוניטין עסקי, אינו ניתן לאיזון וישנו כמעט אחידות בפסיקה בארץ ובחו"ל שלא לאזן מוניטין אישי.

היטיב להסביר זאת השופט עדיאל "הטעם לכך הינו שמוניטין אישי אינו בגדר "נכס",ככלל "נכס" חייב שהא נושא לזכויות וחובות לפיכך נכס הוא דבר הניתן למכירה או חלוקה "מוניטין אישי" לעומת זאת הינו מכלול של תכונות המאפיינים את אישיותו של אדם את כשרונו והשכלתו כל אלו אינם בגדר "נכס" שהוא נושא לזכויות ולחובות ולפיכך לא ניתן לאיזון לעת פרידה.

יאמר לפיכך כי הגם שהפסיקה נוטה להרחיב במאוד את הזכויות הניתנות לאיזון ,לא נראה שבעתיד הקרוב תרחיק לכת עד ידי איזון בזכויות אישיות כדוגמת מוניטין אישי.

 

                                                                          בעז גורק עו"ד