מאמר הסכמי גירושין

הסכם גירושין נערך במטרה לסיים את קשר הנישואים בדרכי נועם, להמנע ממלחמות הרסניות הפוגעות בכל הצדדים ובילדים המשותפים במיוחד.
בנוסף, הסכם גירושין מקצר משמעותית את תהליך הגירושין וחוסך במשאבי זמן וכסף יקרים.

הסכם גירושין

הסכם גירושין מכיל הסכמות הדדיות הדנות בכל סוגיות הגירושין, חובות וזכויות כל צד בגירושין, משמורת והסדרי ראיה, מזונות ילדים ואישה, חלוקת רכוש ועוד. עריכת הסכם גירושין חוקי מחייב את הסכמה מרצון של שני הצדדים, אחרת יהיה חסר תוקף חוקי. לאחר החתימה על ההסכם, יוגש המסמך לבדיקת בית המשפט, שבוחן ומוודא כי כל צד מודע ומבין את תוכנו וכי תוכנו אכן הוגן כלפי שני הצדדים.
הסכם הגירושין יקבל תוקף חוקי רק לאחר מתן הגט בבית הדין הרבני וביטולו יתאפשר רק אם הוא יוכח כי נעשה מתוך הטעיה בזדון, כפייה, עושק, לרבות אם בוצעו בו טעויות, או אם אחד מהצדדים אינו עומד בתנאי ההסכם. מומלץ לערוך הסכמי גירושין בסיוע עו"ד גירושין מומחה ובקיא בדרישות הניסוח המחייבות הסכם גירושין הולם ובכל ימנע מצב בו עלול בית המשפט להביא לפסילתו.  

אלו סעיפים כלולים בהסכם גירושין:

·         רכוש משותף

·         משמורת ילדים

·         מדור

·         משמורת והסדרי ראייה, ובכלל זה בחגים וחופשות

·         החלטות חשובות הנוגעות לחינוך הילדים, הוצאות חינוך, העשרה ופנאי.

·         הוצאות רפואיות של הילדים

·         מזונות ילדים ואישה, שינוי עתידי בדמי מזונות.

·         מתן הגט

·         העדר תביעות עתידיות

גירושין אינם בהכרח מלחמה

הסכם גירושין נועד להימנע ממצב זה ומעניק לזוג אפשרות להיפרד בדרכי נועם והסכמה הדדית וללא תחושות שליליות. חשוב להדגיש, שפתיחת הליכים משפטיים לגירושין אינה שוללת את הדרך להגיע להסכם גירושין... נהפוכו: לא אחת דווקא החשיפה להליך המשפטי המורכב וניהול דיונים סוערים בבית משפט היא הגורם שמניע את הצדדים להגיע להסכם גירושין.

חשיבות הייעוץ המשפטי בעריכת הסכם גירושין

חשיבות עריכת הסכם גירושין באמצעות עו"ד מנוסה ומקצועי בתחום הינה קריטית וחשובה על- מנת לזהות ולהשיג מטרות ואינטרסים בהסכם ולמען יערך הסכם הגירושין בצורה הנכונה והחוקית. עו"ד מומחה לעריכת הסכמי גירושין יהא בעל יכולות לגשר בין הניצים ולהוות גורם מאחד לאינטרסים המשותפים לצדדים, ידע לאתר את הרציונאל הטהור המסתתר מאחורי מחלוקות וכעסים בקרב שני הצדדים, ולהציגו בראש הדיונים, תוך נטרול ההתחשבנויות הרגשיות והדגשת האינטרסים המשותפים ובהם: טובת הילדים, חלוקה הוגנת של הזכויות והרכוש המשותף וראיית עתיד הקשר מתוך הבנה וכבוד הדדי.