ייצוג בבית משפט לענייני משפחה ובבית הדין הרבני

החוק בישראל העניק את הסמכות לפסוק בכל סוגיה הקשורה בענייני גירושין לשתי ערכאות שיפוטיות מקבילות ברוב התחומים: בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. שתי ערכאות אלו מוסמכות לפסוק במס' נושאים כמו רכוש ומזונות ילדים, כאשר בנוסף לכל ערכאה גם סמכות בלעדית לפסוק בתחומים מסוימים כמו גירושין ומתן הגט – סמכות הנתונה לבית הדין הרבני בלבד. אמנם בהתאם לחוק מחויבות שתי הערכאות להתנהל על פי אותם קווי יסוד המורים על חלוקה שוויונית בין בני הזוג כשטובת הילד הינה מעל לכל, אולם לכל ערכאה סדרי דין שונים והשקפת עולם שונה ובפועל קיימים הבדלים גדולים בשיטות העבודה בין בית הדין הרבני לבין בית המשפט לענייני משפחה. מקור ההבדלים נעוץ בעובדה כי בית הדין הרבני מתבסס בפסיקותיו בעיקר על הדין הדתי ובית המשפט לענייני משפחה מתבסס בפסיקותיו על הדין האזרחי.

חשיבות ייעוץ משפטי לבחירת הערכאה הכדאית למקרה
לפיכך, אם אתם חושבים על גירושין מומלץ להיוועץ בטרם פתיחת תיק גירושין, אשר ידע אינטגרציה כוללת בין כל המטרות והאינטרסים שלכם, לנתח כל סוגיה, לבצע הערכת מצב בסיוע העו"ד ולהחליט היכן כדאי לכם לפתוח בתביעת גירושין שתשרת את המטרות שלכם: ייצוג משפטי בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה.
ההחלטה באיזו ערכאה להופיע כדי להתדיין לא מחייבת הסכמה מרצון של שני הצדדים, כל צד יכול לפתוח תיק בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה.
היה והגבר הגיש תביעת גירושין בבית הדין הרבני וכרך בה את סוגיית מזונות האישה, משמורת הילדים וחלוקת הרכוש - תהא האישה כפופה לסמכות בית הדין הרבני בעניינים אלה ואינה זכאית לפתוח תיק דומה בבית המשפט לענייני משפחה.

"מרוץ הסמכויות"
"מרוץ הסמכויות": הצד הראשון הפונה לבית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה הוא זה שיקבע את "התקדמות" ההליך והתנהלותו. לרוב, תוצאות תהליך הגירושין תושפענה מעצם בחירת הערכאה השיפוטית לניהול הגירושין ומכאן החשיבות הגבוהה והמכרעת בייעוץ מקצועי ע"י עו"ד גירושין מנוסה ומוביל בתחומו, אשר יבחן את המקרה לגופו ויחליט בשיתוף הלקוח היכן לפתוח בתביעת הגירושין ובהקדם האפשרי – על מנת לזכות במרוץ הסמכויות בערכאה העדיפה לפני בן הזוג השני ולקבוע היכן יתנהל תיק הגירושין.

גירושין וגט, תביעה לשלום בית – סמכות בלעדית לבית הדין הרבני
גירושין אצל בני זוג יהודים נקבעים לפי דין תורה. הסמכות הייחודית לדון בתיקי נישואין וגירושין בין בני זוג יהודים תושבי ישראל, נתונה לבית הדין הרבני.
בעוד שבמרבית מדינות העולם המערבי נהוג עיקרון של "גירושין ללא אשם" הרי שבמדינת ישראל, מוסד הגירושין נשלט ע"פ דין תורה כאשר בית הדין הרבני דורש כי תתקיים עילת גירושין בכדי שיחייב את הצד השני ליתן גט לתובע.
פתיחת תביעה בבית הדין הרבני מכילה בתוכה יתרון לצד אחד וחיסרון לצד השני, ולכן יש לוודא היטב באיזה צד אתם מצויים בהליך הגירושין.
הדעה הסוברת כי בית המשפט לענייני משפחה מטיב עם האישה ובית הדין הרבני מיטיב עם הגבר אינה תמיד נכונה ויש לבדוק היטב כל מקרה לגופו, באמצעות עו"ד גירושין מומחה, שכן לא כל גבר יצא נשכר כאשר פתח בתביעת גירושין בבית הדין הרבני ולא כל אישה תינזק מניהול תביעה כזאת בבית הדין הרבני.
כאשר בני הזוג מצליחים לערוך הסכם גירושין מרצון, עדין יהיו מחויבים באישורו ע"י אחת הערכאות ובביצוע הגט בפועל בבית הדין הרבני: "בקשה בהסכמה לגירושין". חשוב לציין כי גם תביעה לשלום בית הינה בסמכותו הבלעדית של בית הדין הרבני. כאשר עסקינן במצב בו אחד מבני הזוג אינו יהודי, זכאים בני הזוג להסדיר 'התרת נישואין' בפניה לבית משפט לענייני משפחה.

חלוקת רכוש, מזונות והחזקת הילדים בסמכות שתי הערכאות
בית משפט לענייני משפחה הוא בית משפט שלום המוסמך לדון בנסיבות תיק הגירושין ולשפוט בהתאם. מטרתו של בית המשפט לענייני משפחה הינה לרכז את כל סכסוכי המשפחה תחת ערכאה אחת, לדון בהם וליישבם באמצעות פסיקה מחייבת .
יתרונו של בית המשפט לענייני משפחה הינו בכך שאינו כפוף לסדרי הדין והראיות, יתרון המאפשר לו גמישות בשיקול הראיות בתיק בהתאם לתוכנו.
לרוב, בית המשפט לענייני משפחה ידוע כערכאה שיפוטית ידידותית לנשים, לעומת בית הדין הרבני הידידותי יותר עם הגברים – אולם לא תמיד כך המצב ולכן חשוב מאוד לבחון באופן משפטי מקצועי כל תיק ותיק לגופו.
בית המשפט לענייני משפחה מוסמך לדון בכל סוגיות תיק גירושין, להוציא את הדיון והפסיקה בגירושין ומתן הגט, דהיינו רק במחלוקות המזונות, משמורת ילדים, חלוקת רכוש וכיו"ב.
על מנת שלבית הדין הרבני תהיה סמכות לדון בעניינים אלו יש להגיש תביעת גירושין כרוכה, בצירוף מסמכים מתאימים, ולדאוג לכך שתביעת הגירושין תענה על התנאים המצטברים שנקבעו בפסיקה :
א. כנות תביעת הגירושין
ב. כריכה כדין 
ג. כנות הכריכה
הליך גירושין שאינו מתנהל במקצועיות וללא ייעוץ וייצוג משפטי הולם, עלול להיכשל באחד מהקריטריונים האלו ואז הסמכות לדון בעניינים אלו תועבר לבית המשפט לענייני משפחה, גם אם תיק הגירושין נפתח לראשונה בבית הדין הרבני.
חשוב לזכור כי פעילות בית הדין הרבני הינה שונה בצורה ניכרת מזו של בית המשפט לענייני משפחה ותיקים הנדונים בבית דין רבני עלולים לא אחת להפוך להליכים משפטיים מורכבים ומתישים מאוד באם הטיפול בהם נעשה בצורה לא מקצועית ובלתי מיומנת.
לשם כך, מומלץ להעזר בשירותי עו"ד דיני משפחה וגירושין מומחה בתחומו, אשר ידע לכוון, לייעץ ולייצג אתכם נאמנה בבית הדין הרבני או בבית המשפט ענייני משפחה ויבטיח מימוש ומיצוי מלוא הזכויות המשפטיות.