חסרי ישע

בתקופה האחרונה  ,התרחשו מספר אירועים מחרדים הנוגעות לתחום המשפחה:
בכלל זה,שלוש מקרים מקבילים של אמהות שהתעללו בילדיהם ,הפגיעה הייתה כה כואבת וקשה ,עד כי השופטים שדנו בתיקים אלו הביעו את שאט הנפש שלהם וחוסר אימון כי אמא מסוגלת לעשות כך לילדיה.

בחודשים האחרונים היו כשש מקרים  של נשים שנרצחו ע"י בן הזוג שלהן ,בכל המקרים המשפחה הייתה ידועה לרשויות ובמקרה אחד האישה אף פנתה לביהמ"ש למשפחה על מנת שיוציא צו הגנה כנגד הבעל אך בקשתה זו נדחתה.

מאידך ,בשנים האחרונות היו עשרות מקרים של הרחקה של גבר מביתו וילדיו בשל תלונות סרק על "אלימות" כביכול ,  ללא בדיקה אמיתית של תלונת האישה,ומעצרי שווא בשל תלונות אלו שכל מטרתן לקדם אינטרסים של בן/בת זוג במאבק גירושין שלהם.

אין ספק כי המקרים מחרידים אך מה שמדהים הוא, שבכל מקרה הרשויות היו יכולות להושיט יד ולסייע  או לבדוק ולרדת לעומקו של עניין ,דבר שלא נעשה.

במקרה של אותן אמהות מתעללות ,רשויות הרווחה ידעו מה שקורה שנים רבות מתחת לאפם , והיה זה מחובתן, בהתאם  לסמכויותיהם ע"פ חוק הנוער (דרכי טיפול והשגחה) ,להוציא ילדים אלו מיד ממשמורת אמם ולא ליתן להם לסבול ולו רגע אחד.

באותו אופן לרשויות היה סמכות לטפל וליזום, מעצרם והרחקתם המיידית של אותם גברים שבאמת היו אלימים מביתם, ויתכן שבמקרים רבים אותן בנות זוג היו בחיים היום.

דברים אלו כמובן שלא נעשו,ואותם אנשים שניתן היה לסייע להם ,סבלו, ולעיתים אף קיפדו את חייהם בשל אזלת היד של הרשויות הממונות.

נושא כאוב נוסף הינו עניין האשפוז הכפוי:

האשפוזים הכפוים של קטינים הינן תופעה מזעזעת שלא ידועה במלוא היקפה, הרשויות ממליצות תכופות על אשפוז במוסדות לחולי נפש של ילד "בעייתי",מבלי לבדוק בדיקה יסודית ואמיתית את הצורך באשפוז ולו רק שלא יהא לעול על "המערכת",מקרים רבים עבודת הרשויות נעשתה בשיטה רשלנית ולא יסודית, בעשרות מקרים שאני ועמיתי טיפלו בהם בשנים האחרונות ,שופטי ביהמ"ש לנוער הורו לשחרר קטינים אלו  מיד ,תוך שקבעו בהחלטתם  שלא נעשה בדיקה ראויה של הפסיכיאטר המחוזי ורשויות הרווחה של הצורך באשפוז.

אותו יחס מזלזל, לא ממצה ולא יסודי, אנו רואים כאשר מאידך, המשטרה בגיבוי רשויות הרווחה, ירחיקו מהבית גבר בשל תלונת סרק ועלילת שווא,ללא בדיקה אמיתית ויסודית של אמינות התלונה ומערכת היחסים בין בני הזוג, כך היה זה מכבר באירוע אשר כבוד השופט יעקוב כהן התייחס בפסק דינו , בו הביע תרעומת על המשטרה והורה להשיב בעל שהורחק בשל תלונת סרק , לביתו ,ובלשונו "כסבור אנוכי כי אם המשטרה הייתה עושה מלאכתה ראויה , לא היה מקום להרחיק איש מביתו ולכפות ניתקו  מילדיו על לא עוול בכפו ועל לא עוול בכפם".

לעת הזאת, ראוי לפנות שוב לרשויות ובראשן הרווחה והמשטרה ,לעשות מלאכתן נאמנה ואחת ולתמיד להחליט כי ישמעו את  אותם חסרי ישע.

חשוב גם לאמור שדווקא אלו שמנת סבלם הינה יומיומית ,אינם יודעים להושיט יד לעזרה,מחובתנו להושיט ידינו להם, ולהיות קשובים לזעקתם..

בעז גורק עו"ד