חלוקת רכוש

אחת הסוגיות הקשות, מורכבות ומעוררות מחלוקת בתהליך גירושים הינה עתידו הכלכלי של כל צד בסכסוך: חלוקת רכוש הוגנת בין בני הזוג יכולה להבטיח זאת ולאפשר לכם פתיחת דף חדש, נקי ובטוח. כאשר נדרש בית המשפט לפסוק בסוגיית חלוקת הרכוש, עומדים בפתחו מס' שיקולים מחייבים:

·         חלוקת הרכוש חייבת להבטיח את עתידו הכלכלי של כל אחד מהצדדים, מתוך הכרה בעובדה כי חיי הנישואים היו מבוססים גם על שיתוף פעולה כלכלי בין שניהם. היה ויש צורך בפירוק השותפות, יקבל כל צד בשותפות את חלקו בכדי שיוכל להמשיך ולנהל אורח חיים תקין ואיכותי כלכלית. כל זאת תוך התחשבות ב בכוח ההשתכרות העתידי של כל צד.

·         חלוקת רכוש הוגנת מתחשבת גם בחובות משותפים לשני בן הזוג כלפי צד שלישי, תוך הקפדה על שמירת האינטרסים הכלכליים של הצד השלישי (שכלל וכלל אינו צד בגירושין)

·         היה ואחד מבני הזוג הינו האשם העיקרי בפירוק הנישואים, כמו במקרה של בגידה – הדבר עשוי להשפיע על שיקוליו של השופט בשעת חלוקת הרכוש.

חוק יחסי הממון

חוק יחסי ממון בישראל קובע כי כל רכוש, מכל סוג, אותו צברו בני הזוג במהלך שנות נישואיהם יהא שייך לשניהם, לרבות רכוש אשר נרשם על שם אחד מהם בלבד. בשנת 2008 יושם תיקון לחוק יחסי ממון (חלוקת רכוש), כאשר במסגרתו נקבע כי בהתקיים קריטריונים מסוימים הקבועים בחוק, ניתן יהיה לבצע חלוקת רכוש גם ללא גירושים תקפים, דהיינו, בני הזוג, אשר לא הגיעו להסכם חלוקת רכוש מרצון, רשאים להגיש תביעת חלוקת רכוש לאחת הערכאות המוסמכות לדון בנדון. בשעת גירושים מתנהל תהליך חלוקת הרכוש המשותף, אשר מחייב ניהול מקצועי ומוקפד לפרטים, ומומלץ כי יעשה בידיי עו"ד גירושין מומחה בתחומו, המכיר את רזי החוק עד הרזולוציות הקטנות ביותר ויבטיח חלוקת רכוש שאפתנית ואופטימאלית ללקוח וליקיריו בהתאם לשיקולים שצוינו לעיל.

פירוק שיתוף

כל אחד מבני הזוג רשאי להגיש בקשה לפירוק השיתוף במהלכו ימכר הנכס המשותף הרשום על שניהם ותמורתו תחולק באופן שווה בין שני הצדדים. הליך זה ניתן למניעה ל ידיי הצגת צו למדור ספציפי מאת בית הדין הרבני או בית משפט לענייני משפחה.

מה כלול בהסדר חלוקת רכוש?

רכוש משותף הינו כל רכוש שצבר הזוג במהלך שנות הנישואין ובכלל זה: נכסי מקרקעין, רכבים, קופות גמל, פנסיה, חובות משותפים (להוציא חובות שנצברו לאחר פתיחת הליך הגירושין ולא בידיעת בן הזוג וחובות פיקטיביים), חסכונות ונכסים שצבר עסק, לרבות נכסי מוניטין.
רכוש שהיה שייך לאחד מבני הזוג לפני הנישואין לרוב ישאר בידי הצד שהביא אותו,  כך גם לגבי רכוש שהתקבל במתנה או בירושה במהלך הנישואין, להוציא מקרים מיוחדים הקבועים בחוק
. כל הנאמר לעיל בטל ומבוטל במקרה בו נחתם בעבר הסכם ממון הקובע חלוקת רכוש אחרת.חשוב מאוד לנהל חלוקת רכוש באופן מקצועי ומבוקר בסיוע עו"ד גירושין מומחה בסוגיית הרכוש, אשר יפעל בנחישות תוך גיוס מלוא המשאבים ועד למיצוי ומימוש כל זכויותיך.