הסכמי ממון

הסכם ממון הינו חוזה הנערך בהסכמה בין בני זוג, ומטרתו להסדיר את חלוקת הרכוש במקרה של גירושין באופן שונה מהקבוע בחוק. ההסכם נועד לסייע במקרה של גירושין, פרידה או מוות של אחד מבני הזוג ונוגע רק לרכוש קיים ולרכוש עתידי שיצטבר, ללא דיון בהסדר הנוגע למזונות ילדים שעדיין לא נולדו. הסכמי הממון יכולים להערך לפני הנישואין, במהלכם או בסופם, דהיינו בעת גירושין.

ההבדל בין חוק יחסי הממון לבין הסכם ממון

חל על זוגות שנישאו לאחר 01.01.1974.

המוטיב המרכזי בחוק: איזון משאבים הקובע כי כל הרכוש הנצבר בשנות הנישואין ייחשב כרכוש משותף בין שני בני הזוג.

החוק אינו חל על רכוש שנצבר לפני החתונה, להוציא מקרים מסוימים וחריגים כשעסקינן בשנות נישואין ארוכות.

הסכם ממון הוא הדרך היחידה והבלעדית לבצע חלוקת רכוש משותף בין הצדדים בשונה מהמצווה בחוק יחסי ממון.

יתרונות וחסרונות הסכם ממון

חוק יחסי ממון:

בעשור האחרון אנו עדים לתופעה בה זוגות רבים בוחרים לחתום על הסכם ממון עוד בטרם כניסתם בברית הנישואים, מתוך ההבנה כי דרך זו מאפשרת גירושין מתוך הסכמה, הבנה וכבוד הדדי.

הסכם ממון מונע מלחמת גירושין מכוערת וממושכת בבית המשפט, כעסים והתנגחויות הפוגעים בילדים המשותפים ומסכלים אפשרות לשיתוף פעולה פורה בעתיד.
בעשורים האחרונים אנו עדים למגמה בה צעירים בוחרים להתחתן בגיל מאוחר (30+) – גיל בו כל צד כבר צבר לעצמו רכוש יקר. הסכם ממון יבטיח הגנה על רכושו הפרטי שהביא עימו כל צד לנישואין.
הסכם ממון מבטיח הגנה בשעת גירושין על מתנות, כמו דירה או רכב שנרכשו ע"י הורי אחד הצדדים.
הסכם ממון בנישואין פרק ב' בהם לכל צד כבר יש רכוש משלו: ימנע סכסוכי גירושין בשעת פירוק הקשר, כמו גם סכסוכי ירושה לאחר מות אחד מבני הזוג.
היתרון הבולט ביותר של הסכם ממון הינו בקיצור תהליך הגירושין העתידי, הגנה מפני דרישות חסרות בסיס והגיון וסחיטות מצד בן הזוג.

היה ולא נערך הסכם ממון, יחולק הרכוש שנצבר במהלך שנות הנישואים באופן שווה בין בני הזוג, לרבות חובות והתחייבויות עד יום תחילת תהליך הגירושין. חשוב מאוד לערוך הסכם ממון  בסיוע עו"ד בקיא בתחום הסכמי ממון ובעל ניסיון רב בעריכתם. ההסכם יערך בכתב ויקבל אישור ותוקף משפטי מבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני. בית המשפט יבחן את ההסכם לעומק ויוודא כי שני הצדדים ערכו את ההסכם מרצון וחתמו עליו מרצונם החופשי. הסכם ממון ניתן לשינוי בכל עת, כאשר כל שינוי מחויב באישור משפטי. 

כאמור, הסכמי ממון יכול להערך לפני הנישואים, במהלכם או בסופם כאשר ההבדל בינהם נעוץ באופן המחייב את אישור ההסכם:

הסכם ממון טרום נישואים - ייכתב וייחתם ע"י עו"ד מומחה בתחום, חתימה המעניקה להסכם תוקף משפטי.
הסכם ממון במהלך הנישואין - אישור בית משפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.
הסכם ממון בעת גירושין - הינו חלק מהסכם גירושין וכרוך בו, מקל על חלוקת הרכוש המשותף.

חשוב להדגיש כי עריכת הסכם ממון, הלוקה בחסר, לרבות לקות ניסוח, עשוי להביא לפרצות בהסכם, חיכוכים ומחלוקות מיותרות ואף לפסילתו בחוק ע"י בית משפט.
אי לכך ובהתאם לזאת, מומלץ לערוך חוזה ממון בידיי עו"ד גירושין מומחה בעריכת הסכמי ממון, הבקיא בחוקים, תקנות וניואנסים שונים, שיפעל למיצוי יכולות ההסכם ומימוש כל זכויותיכם.