הזכות לחופש

הגם שמדינת ישראל חרטה על דגלה את עיקרון החופש והשוויון במגילת העצמאות ובחוק יסוד חופש האדם וחירותו,לדאבוני בכל הנוגע לחוק הקיים בתחום המשפחה , "שכחנו" משום מה את זכותו של כל אדם לחירות.

הדין הנוהג בכל הקשור לענייני גירושין ונישואין של בני זוג יהודים הינו הדין האישי ,שהיינו אצל רוב תושבי מדינת ישראל, בהיותם יהודים,הדין העברי עיקרון ,יישום הדין האישי ,קרי הדין העברי הינו עוד מתקופת המנדט הבריטי במה שידוע כ"דבר המלך במועצתו לארץ ישראל".

חשוב להדגיש הדין העברי ,קרי הדין היהודי ביישומו הנוכחי פוגע אנושות בזכות לחירות וזאת גם ובייחוד בכל הקשור לדיני המשפחה.

לדוגמה:על פי הדין העברי ,גירושין מחייבים רצון והסכמה של האיש והאישה,דהיינו אם האישה אינה חפצה להמשיך בחיי הנישואין מכל סיבה שהיא והיא סובלת ממערכת זו,לא בנקל תוכל ל"צאת לחופשי", די בכך שהאיש יסרב לתת לה גט והיא תצטרך לעבור שבעה מדורי גיהינום בכדי לקבל את גיטה.

באותו אופן אם הגבר חפץ להשתחרר ממערכת הנישואין אם, האישה מסרבת לכך  יהא נימוקה אשר יהא,סבלו יהא לא פחות מהמקרה של אישה מסורבת גט,וכך נוצר התופעה הכואבת של "עגונים החדשים" מי שחווה זאת מכיר את הסבל והכאב בכך שאינך יכול להתחיל במערכת חיים חדשה ולו בגלל שבן /בת הזוג אינו חפץ/חפצה להתגרש.

בכל מדינות המערב הדין שונה לחלוטין,  כך כדוגמה במדינת ניו יורק  די בכך שבני הזוג אינם חיים יחדיו יותר משנה בכדי שזה כשלעצמו יהא עילת גירושין אם צד אחד יחפוץ בכך.

צריך להדגיש כמובן שבכל מדינה אחרת ישנם  לעיתים קרבות, "מלחמות "בין ביני הזוג ביחס לרכוש משמורת ,מזונות וכו' אך עניין אחד מקובל ומוסכם בכל מדינה מתוקנת (למעט מדינת ישראל כאמור)והוא שגירושין אינם מחייבים הסכמה ,די בכך שמי מבני הזוג חפץ בסיום הקשר בכדי להתגרש,כמובן כל זאת תוך ההכרה בזכותו הלגיטימית של כל אדם לבחור אם מי רוצה להמשיך לחיות את שארית חייו.

רק במדינת ישראל עניין זה תלוי בהסכמת בן/בת הזוג,וכך בטקס הנישואין,האיש/אישה  כובלים עצמם לא בהכרח בעבותות אהבה אלא ב"כבלי ברזל" לבן/בת הזוג .

עקב כך נוצרת לעיתים קרובות מערכת כואבת של "סחטנות" כדוגמה האיש יאמר לאישה "את רוצה גט"?? "תוותרי על הבית הילדים"!! וכו' וכו' ,באותו אופן האישה תוכל ל"סחוט" במידה לא פחותה את האיש הבא לדרוש את "חירותו", "אתה רוצה גט"?? "תוותר על הבית"!! ,"תשלם לי את כתובתי"!! וכיוב'.

הגיע העת כי גם במדינתנו יכירו בזכותו של  כל אדם, איש או אישה לבחור ולהחליט אם רוצה להמשיך להישאר במערכת זוגית,אם לאו.

אינני מתיימר לטעון כי גירושין הינו עניין חיובי חלילה ,ההיפך הוא הנכון,אך אם בוחר מי מבני הזוג "לצאת לחופשי " ויהא זה מכל סיבה שהיא יש לכבד את רצונו כבן אנוש.                                             

                                                                               בעז גורק עו"ד