הגנה מן הצדק

בית המשפט המחוזי החליט להקל ולא להרשיע את הנאשם נוכח הפליה בוטה שננקטה ע"י רשויות ההאכיפה ובשל התנהגות האגרסיבית של השוטרים.
משרדינו יייצג את הנאשם.