גירושין הצד שלו והצד שלה

דיני משפחה: הצד שלו הצד שלה 
דיני המשפחה במהותם מתייחסים להביט המשפט של הליכים
המתנהלים בין בני הזוג.
 
גירושין
ישנה חשיבות מכרעת בתחום זה להתייחסות לצרכים המשתנים של גבר ואשה בהליכי הגירושין או הפרידה.
עו"ד גירושין:
הצרכים הקיומיים החומריים והרגשיים של גברים ונשים בהליך המשפטי ובהתייחס לסוגיות השונות של דיני המשפחה הינם לעיתים קרובות שונות לחלוטין ויש ליתן לכך את הדעת.
 
גירושין
ברוב המקרים (לא בכולן ) לאישה ישנה חשיבות לביטחון כלכלי לה ולילדיה לעת הפרידה.
עו"ד גירושין
לצד שמירה על זכויותיה ברכוש שהצטבר, במהלך שנות הנישואין.
עורך דין לדיני משפחה
במקביל קיימת חשיבות מהותית לחיזוק בטחונה ודימויה העצמי בהליך קשה זה בכדי שלא תחוש לבד במערכה.
עורך דין לגירושין
קולן של נשים רבות הסובלות במערכת הנישואין אינו נשמע.
 
גירושין
במערכת החוקים הקשורה לתחום דיני המשפחה ,כמו במערכת המשפט קיימת חשיבות מכרעת להבטחת בטחונה הכלכלי של האישה לעת פרידה וכן בהטחת זכויותיה ברכוש המשותף.
חשוב לדעת כי לעיתים האישה מודרת ממה שמתרחש בחשבון והבנק ,בחסכונות ובנכסים שהצטברו במהלך שנות הנישואין כאשר היא עסוקה כולה בגידול הילדים ,נחשפים שנים של העלמה והסתרה מצד בן הזוג.
עו"ד גירושין
הכלים הניתנים בתחום דיני המשפחה לעורך הדין ולבית המשפט למשפחה ,מטרתם להבטיח את זכויות האישה תוך חשיפה מלאה של כל מה שהתנהל מאחורי גבה במשך שנות הנישואין ותפקידם להבטיח את זכויותיה לעת פרידה ,בכלל זה הליכי צו מניעה ,עיקול או גילוי מסמכים.
 
גירושין
כמו כן, הכלים המשפטיים הנוגעים לתחום דיני המשפחה מאפשרים לאישה הסובלת מהטרדה ואלימות מצד בן הזוג, להרחיקו מדירת המגורים לאלתר, באמצעות צו מניעה ,או צו הרחקה, בכדי להבטיח את השקט הנפשי שלה ושל ילדיה .
עורך דין לדיני משפחה
צרכי הגבר בהליך הגירושין במהותם שונים במקצת:
עו"ד גירושין
במקרים רבים הגבר חי את חייו כימים ימימה, שגרת חייו מתנפצת בבת אחת אל מול מציאות אכזרית וכואבת, מציאות העלולה להביא לקריעה מכור מחצבתו ממשפחתו ומילדיו האהובים.
 
גירושין
זאת במקביל להגבלת פעילותו הכלכלית . והתנהלותו ברכוש המשותף.
עו"ד גירושין
ובמקרים קיצוניים אף הרחקתו מביתו או מקום מגוריו.
בתחום דיני המשפחה, ניתנים כלים בידי השופט שמטרתם להגן על הגבר החווה הליך זה
ולהבטיח את זכותו לסדרי קשר תקינים עם ילדיו ואת זכותו לקחת חלק פעילו בגידולם ובחינוכם .
גירושין בישראל אצל עו"ד לגירושין
לעיתים קרובות אף מסתמן כי טובת הילדים היא שיגדלו במשמורת משותפת או אצל אביהם.
 
גירושין
בית המשפט למשפחה מחויב לדאוג לצרכי הילד בעניין זה ולהיות קשוב להן.
בית המשפט והשופט הדן בדיני משפחה אמור לבדוק ניצול לרעה בשימוש בהליכים על פי חוק למניעת אלימות במשפחה בכדי להרחיק את הגבר על לא עוול בכפו מדירת מגוריו ומילדיו.
עו"ד גירושין
בית המשפט חייב להיות קשוב לצרכיהם הרגשיים של גברים אשר לרוב מתהפך עולמם בבת אחת עקב החלטת בת הזוג לפרק את החבילה.
בית המשפט למשפחה
מאפיין קריטי וחיוני בתחום דיני המשפחה הוא העיקרון הקיים מאז הקמת בית המשפט למשפחה : "one family one judge". ,דהיינו אותו השופט אמור לדון בכל הסכסוך שלך בני הזוג על כל היבטיו ,ללוותו לאורך כל ההליך ולהתייחס לכל המרכיבים של משמורת מזונות ורכוש באופן אינטגרטיבי.
בית הדין הרבני
יש לשים דגש על התחשבות בצרכים המיוחדים והשונים של הגבר והאישה ובראש ובראשונה תוך הקפדה מקסימלית כי הילדים לא יפגעו בהליכים אלו אשר לעיתים קרובות עלולים להיות קשים וכואבים מאוד.
 
גירושין
דיני המשפחה, בכל הנוגע לסוגיות הנוגעות לגירושין, כשמם כן הם, התייחסות למכלול הצרכים המשתנים של הגבר והאישה בהליך הגירושין באופן מושכל, רגיש ומקדם.