גירושין אינן מלחמה

אחת החוויות הקשות ביותר העוברות על אדם היא הפרידה מבן/בת זוגו, עבור כל אדם  המקבל לעצמו/ה החלטה להיפרד מבן/ת זוגו ,הערכות מתאימה למצב החדש,הינה כורח המציאות.

לדאבוני ,רבים הסבורים  שההערכות לגירושין מבן/ בת הזוג ,צריכה להיות כ"הערכות למלחמה", דהיינו רבים  חשים כי הדרך היחידה להשיג תוצאות חיוביות בהליך הגירושין הינה  בפגיעה בבן/בת הזוג , מתוך החשיבה המוטעית שככל שהפגיעה תהא קשה יותר ההצלחה תהא רבה יותר.

לכל הסבורים כך אני שב ואומר,אם אתם/ן סבורים שגירושין = מלחמה ,שתכליתה פגיעה בבן/בת הזוג –אתם/ן תפסידו במערכה!!

עובדה זו נכתבת ע"י מי שחזה שנים רבות בהליכי גירושין שונים , ותוצאותיהם.

מאידך ,ניתן להשיג כל דבר וכל אינטרס אם הוא צופה פני עתיד חיובי לפונה, והפונה חושב ופועל לשיפור עתידו וחייו ,במישור הכלכלי ,היחסים עם ילדיו, רכושו וכו'.

אסטרטגיה זו של "חשיבה חיובית " הינה נכונה אף אם בן /בת הזוג פגע בנו באופן כלשהוא במהלך החיים המשותפים (פיזית או רגשית),במקרים שכאלו ,החשיבה על נקמה או גרימת נזק לבן/בת הזוג שפגע בנו עלולה להסיט את בן/בת הזוג מהאינטרס האמיתי שלו ,והוא יהא מונע רק מהרצון לפגוע.

חשוב שגם במקרים שכאלו ,קשים ככל שיהיו, נפעל ונקדם את הרצון לשפר את חיינו ולא נשקיע  בפגיעה או נקמה בבן/בת הזוג,כך נוכל להפיק את המקסימום בהליך הגירושין ,במישור הפיזי והכלכלי,כמו במישור המשפטי.

לא מכבר ציינתי ש"תכסיסי מלחמה" שונים ומשונים ,שנוקטים לדאבוני הרבה מעמיתי, על מנת לפגוע בבן/בת הזוג, סופם להסתיים במפח נפש ,בין אם המדובר בסרבנות גט,בין אם המדובר בעלילות שווא בכדי להרחיק את בן הזוג מבית המגורים המשותף,או הקלטות של בן /בת הזוג,מעקבים אחריו/ה וכו',דרכים אלו הינם ללא מוצא ,וברוב רובם של המקרים לא תצמח בהם תועלת כלשהיא,ולרוב נגרם נזק רב ומיותר למי שבוחר לנקוט בהם.

ניתן להביא דוגמאות רבות מספור, הממחישות את דברי,מקרה שנתקלתי לא מכבר היה של גבר אשר עזב את בת זוגו  ובעצת בא כוחו, הפסיק את כל התשלומים לבית ,לאחר התדיינות של 4 שנים שנסב על עניינים רבים הכרוכים בפרידה ,בהסדר הגירושין הוא משלם לגרושתו סכום השווה ליותר ממחצית הכנסתו עד סוף ימיה,וכך למעשה הסדר הגירושין פגע בו באופן הרסני וחסר תקנה.

אין בידי ספק כי אם האיש היה מלכתחילה פועל מתוך יעוץ נבון ונכון, ושם למול עיניו יותר את טובתו והאינטרסים החשובים לו, ולא משקיע מאמצים ומשאבים בפגיעה בבת זוגתו, היה היום מצבו טוב עשרות מונים והפרידה הייתה יכולה להיות בהחלט מכובדת וראויה.

לסיום אומר לכל פונה או כל מי ששוקל פרידה  ,החשוב הוא לא לשלול אינטרסים של בן/בת הזוג, אלא להיות מחוברים לאינטרסים שלנו ולגייס את עורך הדין להשגת אינטרסים אלו , כך הפרידה , קשה ככל שתהא, תטמון בחובה זרעים לעתיד חדש וטוב יותר.

בעז גורק עו"ד