אלימות במשפחה

למרבה הצער, תופעה נפוצה בחברתנו... הינו מציאות של אלימות בתוך המשפחה, "אלימות" משמעותו בר המקרים פגיעה של בן חזק בבן הזוג בחלש יותר.
 
זמכבר הובן על ידי רוב החברה והוכר במערכת המשפטית אך ורק אלימות פיזית, אם כי כיום, גם בית המשפט מכיר בכך כי יש אלימות מסוג אחר, קרי, אלימות נפשית. לקטגוריה זו יכולים להשתייך כל אותם
בני/בנות הזוג המושפלים על ידי בני זוגם אם על ידי קללות, הצקות, אוגרימת תחושת פגיעה בערך ובדימוי העצמי וכיום אף פגיעה במערכות תחזוקת הבית כגון חשמל או מים וכן מניעת קיום תקין וסדיר שלהבית יהא בו משום אלימות בעיני החוק.
 
במסגרת החוק למניעת אלימות במשפחה תשנ"ד 1994 בן הזוג הנפגע כתוצאה מאלימות כלשהי רשאי באמצעות הגשת בקשה ל"צו הגנה" לעתור לביהמ"ש להרחיק את בן הזוג האלים מהבית. המערכת המשפטית אף מקילה על בן הזוג הנפגע וכיום ישנם טפסים אשר כל אזרח מן השורה יכול למלאתם ולפנות מיד לשופט תורן על מנת להרחיק את בן הזוג הפוגע, אך יש להבין היטב, לא תד בית המשפט ינקוט בסנקציה הקיצונית של הרחקה מהבית, לעיתים קרובות בימ"ש יורה על הפקדת ערובה תוך התראה בבן הזוג שלא ישוב על התנהגותו ולעיתים יפנו את בן הזוג הפוגע בקבלת טיפול הכל כאמור תלוי בסוג הפגיעה, ככל שמדובר במציאות מסוכנת יותר, בית המשפט ינקוט בסנקציה קיצונית יותר, כאשר הסנקציה הקיצונית ביותר הינה הרחקה, כאמור.
 
חשוב לי להבהיר לכל אותם בני בנות זוג אשר חשים פגיעה כלשהי ואלימות מסוג כלשהו פיזית, או נפשית כי לא יהססו ויפנו לבית המשפט בבקשה לצו הגנה בכד"להקדים תרופה למכה" והמערכת המשפטית מכירה היטב בזכותו של כל אדם לחיות באוירה נינוחה מבלי לחשוש מפגיעתם של בני בני/בנות הזוג החזקים ממנו פיזית או נפשית.